Tietopankki
.htaccess ohjeita
Lähettänyt Jarkko Karvinen on 10 November 2015 10:47 AM

Tänne on kerätty usein kysyttyjä ohjeita eri määritysten tekemiseksi.

 

Alidomainien ohjauksien estäminen:

Domainille on tehty ohjaus muualle (redirectillä) ja halutaan, ettei alidomainit ohjaudu.

Alla olevilla määrityksillä estetään, ettei muut kuin itse domain ohjaudu säännönmukaisesti muualle (eli ohjaus ei koske alidomaineita)

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webhotellidomain\.fi$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.webhotellidomain\.fi$
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/haluttudomainohjaus\.fi" [R=301,L]

webhotellidomain.fi on webhotellissa oleva domain ja haluttudomainohjaus.fi on se minne webhotellidomain ohjataan)

 

PHP-koodin ajaminen .HTML-tiedostossa

.html tiedostossa ei voi suorittaa <?php koodia ?>

Tällöin pitää lisätä .htaccess tiedostoon seuraava rivi, jotta koodi suoritetaan PHP-tulkin läpi.

AddType application/x-httpd-php .html .htm

 

Awstats kansion salaaminen

Määritä ensin DirectAdmin hallintapaneelista "Site Summary / Statistics / Logs" alta awstats käyttöön (julkiseksi) haluamallesi domainille Domain AWstats kohdan alta "täppä" ruutuun ja "set"

Luo haluamasi htpasswd tunnus/salasana htpasswd generaattorilla (esim. http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ )

Lisää tuo saamasi koodi  domains/testio.zoner.fi/.htpasswd -tiedostoon, jos tiedostoa ei ole, niin luo kyseinen tiedosto. (Tässä esimerkissä domainina on käytetty: testi0.zoner.fi)

Tämän jälkeen mene kyseisen domainin public_html hakemistoon ja avaa .htaccess tiedosto, jos kyseistä tiedostoa ei ole, niin luo sellainen.

Lisää seuraavat rivit oikeilla arvoilla:

<FilesMatch "awstats">
AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
AuthUserFile /home/testi0/domains/testi0.zoner.fi/.htpasswd/public_html/_mgxroot/.htpasswd
AuthName "test"
require valid-user
</FilesMatch>

 Tämän jälkeen kun yrität avata osoitetta testi0.zoner.fi/awstats niin sivu kysyy tunnuksia, jotka pitää syöttää, jotta kyseiselle sivulle pääsee.

 

Hakemiston suojaus salasanalla (.htaccess) Apache 2.4

Uuden Apachen (2.4) myötä pitää hakemiston suojauksessa olla myös rivi: require valid-user

Vanhassa Apachessa tuo rivi ei ollut pakollinen.

(1 ääntä)
Artikkeli oli hyödyllinen
Artikkeli ei ollut hyödyllinen

Help Desk Software by Kayako fusion
..